Sommeråpent SFO Vindvotten

SFO Vindvotten har sommeråpent i uke 26 og i uke 33.

Kommunestyret vedtok 11. april at det SFO Vindvotten skal ha sommeråpnet i 3- 4 uker dersom det er flere enn 10 barn som har meldt inn behov. Fristen for å gi tilbakemelding på behov var 1. mai. På bakgrunn av dette vil SFO Vindvotten ha sommeråpent i 2 uker på Porsangerstua. 

Kontaktinformasjon Vindvotten SFO

Daglig leder:  Anne Britt Føleide Hansen
Tlf: 41 24 25 15
Send e-post

Base 1 SFO: 45 50 16 32                                 

Base 2 SFO: 97 13 87 28                                         

Base 3 SFO: 48 50 18 21

I Billefjord er SFO lokalisert i barnehagen.

Kontaktinformasjon Billefjord SFO

Styrer: Tove Amundsen
9710 Indre Billefjord
Send e-post

Åpningstider

SFO legger opp sin åpningstid etter grunnskolens timeplan, og har tilbud fra kl. 07.00-16.15.