A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Skuter, skuterløype

Oppdatert 20.03.2017 kl.12.40

Snøscooterløyper

Følgende løyper er åpen for ferdsel.

ADVARSEL!! Ved ferdsel langs løype 15 må det vises stor forsiktighet da det er store råker nær løype traseen i området Juovssajávri (Josefvann).

 • Løype 1 - fra Olderfjord til Ruoššajávrrit med sideløypene til Smørfjord og Vuolit Muotkajávri (Eidevann) og kommunegrense til Måsøy
 • Løype 2 - fra løype 1 v/Stohpojohka til Njárgajávri
 • Løype 3 - fra Hatter bru til løype 4 v/øvre Fransvannet
 • Løype 4 - fra Olderfjord til kommunegrense v/Gussasáiva
 • Løype 5 - fra Ytre Billefjord til løype 4 v/Suolojávri
 • Løype 6 - fra Kistrand til løype 4 med sideløype til Vuolmmašluoppal.
 • Løype 7 - fra Indre Billefjord til løype 4 v/Ruvžajávri og til løype 10 v/Buoidejávri
 • Løype 8 - fra Sandvik med sideløype fra Saudi til løype 7
 • Løype 9 - fra Gåradakvann veien v/E6 til løype 10 v/Gorbovuonjohka
 • Løype 10 - fra Ikkaldas til løype 4 v/Skáiddejávri
 • Løype 11 - fra Ikkaldas til løype 4 v/Čoalbmejávri
 • Løype 12 - fra Stabbursnes v/campingen til løype 11
 • Løype 13 - fra Klemetstad til løype 14
 • Løype 13B - fra Klemetstad til Uhca Vuođđojávri
 • Løype 14 - fra Gaggavann til kommunegrense ved Rávttošjávri (Stabbursdalsvannet)
 • Løype 14 - fra Parkeringplass / snuplass v/ Gaggavann til løype 20 v/Vánššjávri
 • Løype 15 - fra Renseanlegg v/flyplassveien til løype 14 med sideløype til Ildskogmoen (Byggeren)
 • Løype 16 - fra Stuorra Iŋggašjávri (Store Ikkas) til løype 17
 • Løype 17 - fra Gákkajávri (Gaggavann) til løype 15 Stohpojávri (Stuevann)
 • Løype 19 - fra Lávkajávri til løype 14
 • Løype 20 - fra Časkil v/RV98 til Suolojávri med sideløypene til Suoidnejávri (Grasvann), Justinjávri og Goadjinjávri  
 • Løype 21 - fra Toppen v/RV98 til løype 20
 • Løype 22 - fra Børselv bru til løype 21v/Luovanjoaski
 • Løype 23 - fra Børselv bru til Ytre Kjæs med sideløype til Vuolimusjávri (Nedrevann)
 • Løype 24 - fra Mårnes til løype 23
 • Løype 25 - fra Biesaidgohppi til løype 23
 • Løype 26 - fra Indre Brenna til Stuorra Áilegasjávri (Storvannet)
 • Løype 27 - fra Langskog (Ytre Benna) til løype 23
 • Løype 28 - fra Styrnes til løype 23
 • Løype 29 - fra Børselv bru til  løype 30 (Čoalbmejávrrit)
 • Løype 30 - fra Lápparjávrrit til Bátnesatjávri med sideløype til Čuđenjoasjávrrit

Kart over snøskuterløyper i Porsanger.

Sikker kjøring med snøscooter.

 

Tips en venn Skriv ut