A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Ferdigmerket skuterløype

Oppdatert 29.04.2019

Snøscooterløyper

Status for Porsanger kommunes snøskuterløyper:

Motorferdselsforbudet i utmark og på islagte vassdrag fra og med 5. mai til og med 30. juni. er nå trådt i kraft og Porsanger kommunes snøskuterløyper er stengt. 

                                                            

Løype nr. Løypenavn Status
1 Fra Nedre Eidevann til Tverrusselva Stengt
1 Fra Olderfjord til løype 4 Stengt
1 Fra Olderfjord til Smørfjordelva Stengt
1 Fra Smørfjordelva til Rággevárjávrrit med sideløype til Smørfjord, sideløype til Luomojávrrit og sideløype til nedre Eidrevann Stengt
2 Fra Tverrusselva til Stuevann Stengt
3 Fra Háhttirjohka/Hatter (bru E6) til Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet Stengt
4  Fra Olderfjord til og med Øvre Fransvann Stengt
4 Fra Øvre Fransvann til kommunegrensa mot Kvalsund kommune v/Gussasáiva Stengt
5 Fra Ytre Billefjord til Njárgajávri/Suolojávri  Stengt
6 Fra Kistrand fram til Øvre og Nedre Fransvann Stengt
6 Sideløype fra Syvvannan til Vuolmmašluoppal Stengt
7 Fra Indre Billefjord til Ruvžajávri (løype nr. 4) m/sideløype: Ruvžajohka til Buoidejávri (løype nr. 10).  Stengt
8 Fra Sandvik til løype 7 m/sideløype til Saudi Stengt
9 Fra Goarahatjávri til løype 10 Stengt
10 Fra Ikkaldas til Skáiddejávri (løype nr. 4) Stengt
11 Fra Ikkaldas over Čoalbmejávri Stengt
12 Fra Stabbursnes camping til løype 11 Stengt
13 Fra Klemetstad til løype 14 Stengt
13B Fra Vuođđojávri til og med Ucha Vuođđojávri Stengt
13B Fra Pahđanmukka til Vuođđojávri m/sideløype fra Ekornbakken Stengt
13B Fra Klemetstad til kryss sideløype 13B ved Rivgojávri Stengt
14 Fra Gaggavann til kommunegrensa Alta  Stengt
14 Fra parkeringsplass Øvrevann til Vánšjohka (løype 20) med sideløype Gaggavann – hyttefelt Gagga Stengt
15 Sideløype fra Ildskogmoen v/ "Bygger`n" til Brennelva Stengt
15 Fra Brennelvbru til løypekryss på Stuevann Stengt
15 Fra Stohpojávri (løype 17) mot Hálkavárri til løype 14 Stengt
16 Fra Porsangmoen til løype 17 Stengt
17 Fra Stuevann til Gaggavann (løype 14) Stengt
18 Fra Øvrevann til Savgŋojávri/Sangovann Stengt
19 Fra Lávkajávri/E6 til løype 14 Stengt
20  Fra Časkilbekk til Suolojávri (Holmvann 408) og sideløypene: Justinjávri - Goadjinjávri - Suoidnejávri (Grasvann) Stengt
21 Fra Čáhppiljohka til Luonjoski  Stengt
21 Fra Luonjoski til løype 20 Stengt
22 Fra Børselv bru til Luonjoski Stengt
23 Fra Ytre Kjæs over Kjæsvannet til kommunegrensa Lebesby Stengt
23 Fra Stuorra Áilegasjávri til løype 27 Stengt
23 Fra Ringveien i Børselv til løype 26, Stuorra Áilegasjávri, med sideløype til Vuolimusjávri. Stengt
24 Fra Mårnes til løype 23 Stengt
25 Fra Ytre Leirpollen til løype 23 Stengt
26 Fra Indre Brenna til Stuorra Áilegasjávri/Storvannet Stengt
26 Over Stuorra Áilegasjávri/Storvannet Stengt
27 Fra Ytre Brenna til løype 23 Stengt
28 Fra Styrnes til vestenden av Kjæsvannet (løype 23) Stengt
29 Fra Børselv bru til løype 30 m/sideløype til Silffarjávrrit (Silfarvann) Stengt
30 Fra RV98 v/Lápparjávrrit til Čuđenjoasjávrrit Stengt

 

 

Kart over snøskuterløyper i Porsanger.

Om rasting på vann

Sikker kjøring med snøscooter.

Tips en venn Skriv ut