Her finner du status for Porsanger kommunes snøskuterløyper: 

Løypeoversikt

Nr. Løypenavn Status
1 Fra Olderfjord til Gárdevárri med sideløype til Smørfjord Åpen
1 Fra Stuorra Gárjiljávri via nedre Eidevann til kommunegrense Hammerfest Åpen
1

Fra Gárdevárri til kommunegrense Nordkapp og sideløype til kommunegrense Måsøy

Åpen

2 Fra Tverrusselva til Njárgajávri Åpen
3 Fra Háhttirjohka/Hatter (bru E6) til
Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet
Åpen
4

Fra Olderfjord til kommunegrense Hammerfest

Åpen
5 Fra Ytre Billefjord til Njárgajávri/Suolojávri Åpen
6 Fra Kistrand fram til løype 4 (Øvre og Nedre Fransvann) Åpen
6 Sideløype fra Syvvannan til Vuolmmašluoppal Åpen
7 Fra Indre Billefjord over Ruvžajávri
til løype nr. 4, m/sideløype:
Ruvžajohka til
Buoidejávri (løype nr. 10). 
Åpen
8 Fra Sandvik til løype 7 m/sideløype til Saudi Åpen
9 Fra Goarahatjávri til løype 10 Åpen
10 Fra Ikkaldas til Skáiddejávri (løype nr. 4) Åpen
11 Fra Ikkaldas til løypekryss l øype 4 ved Coalbmejávri Åpen
12 Fra Stabbursnes camping til løype 11 Åpen
13 Fra Klemetstad til løype 14 Åpen
13B Fra Pahđanmukka til Ucha Vuođđojávri m/sideløype fra Ekornbakken Åpen
13B Fra Klemetstad til kryss sideløype 13B ved Rivgojávri Åpen
14 Fra parkeringsplass Øvrevann til kommunegrense Alta Åpen
14 Fra Gaggavann til løypekryss 19 til Lávkajávri Åpen
14 Fra parkeringsplass Øvrevann til Gaggavann Åpen
14 Fra Gaggavann til Løype 20 Åpen
15 Sideløype fra Ildskogmoen v/ "Bygger`n" til Brennelva Åpen
15 Fra Brennelv bru til løypekryss på Stuevann (Stohpojávri) Åpen
15 Fra Stuevann (Stohpojávri) til løypekryss løype 14 over Cuolbma Åpen
16 Fra Porsangmoen til løype 17 Åpen
17 Fra Stuevann (Stohpojávri) til Gaggavann Åpen
18 Fra Øvrevann til Savgŋojávri/Sangovann Åpen
19 Fra Lávkajávri/E6 til Stolpevann Åpen
19 Fra Stolpevann til Løype 14 Åpen
20 Časkil til Justinjávri - Goadjinjávri - Suoidnejávri (Grasvann) og til Suolojávri Åpen
21 Fra Čáhppiljohka/Sappirjoki til løype 20 Åpen
22 Fra FV92 til Luonjoski Åpen
23 Fra Ytre Kjæs til Kjæsvannet  Åpen
23 Fra vestsiden av Kjæsvannet til kommunegrense Lebesby Åpen
23 Fra Áilegasjávri til Kjæsvannet Åpen
23 Fra Ringveien i Børselv til Lakcajávri Åpen
23 Fra Áilegasjávri til Lakcajávri med sideløye mot Vuolimusjávri Åpen
24 Fra Mårnes til løype 23 Åpen
25 Fra Ytre Leirpollen til løype 23 Åpen
26 Fra Indre Brenna til
Stuorra Áilegasjávri/Storvannet
Åpen
27 Fra Čoarvenjárga/Hornneset til løype 23 Åpen
28 Fra Styrnes til vestenden
av Kjæsvannet (løype 23)
Åpen
29 Fra Børselv bru til løype 30
m/sideløype til Silffarjávrrit (Silfarvann)
Åpen
30 Fra RV98 v/Lápparjávrrit til
Čuđenjoasjávrrit og til Bátnesatjávri
Åpen

Link til kart, klikk her! (Bedre oppløsning på telefon)