A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
valglogo

Stortings- og sametingsvalget 2017

Står du i manntallet?

10. July 2017 - 11. September 2017

Manntallet for Stortigsvalget, samt Sametingets valgmantall er lagt ut til offentlig ettersyn fra 10. juli 2017 og frem til og med valgdagen som i år er 11.09.2017. Utlagt manntall for Porsanger kommune finner du på servicekontoret, Porsanger rådhus.

Stortingsvalget 2017.

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, for Porsanger kommunes vedkommende så er denne nå lagt ut til offentlig ettersyn. 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Når du får tilsendt valgkortet, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene for stemmelokalene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du lenger i artikkelen.

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget i telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

Klage på manntallet.

Dersom du ikke står i manntallet så må klage sendes den kommunen hvor du mener at du skulle vært manntallsført.  For Porsanger kommunes vedkommende sendes klagen til Porsanger kommune, valgstyret, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv, eller til postmottak@porsanger.kommune.no. Evt. spørsmål kan rettes til Porsanger kommunes sentralbord telefon 78 46 00 00.

 

shareon email.png shareon print.png