Publisert 25. nov. 2020 kl. 16:44

Pressemelding 25. november - en ny bekreftet smittet av covid-19

Les mer ...
Sist oppdatert 23. okt. 2020 kl. 14:55

Om testing for korona/Covid-19 i Porsanger

Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing for Covid-19. 

Les mer ...
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunen informerer

Til lag og foreninger i Porsanger, som driver aldersblandede aktiviteter for barn og unge

Med bakgrunn i den pågående smittesituasjonen i kommunen og smittevernloven, § 4-1, bokstav b, kommer vi nå med en sterk anbefaling om at aldersblandede fritidsaktiviteter opphører så lenge vi har et pågående lokalt smitteutbrudd.

For at vi skal begrense smittespredning, er det viktig at alle overholder myndighetenes anbefalinger om å ikke blande aldersgrupper. 

Formålet med tiltaket er først og fremst å hindre smitte, men også å begrense omfanget av nærkontakter som må i karantene, ved en eventuell smittesituasjon.  Det er ikke ønskelig med en situasjon der vi må stenge skolene, lik den vi hadde i mars i år, så dette er et viktig tiltak for prøve å unngå dette.  Det arbeidet som nå gjøres i skolene med å holde klassene adskilt, vil være forgjeves, hvis elevene har fritidsaktiviteter i aldersblandede grupper. 

Vi ønsker å understreke at det er viktig at det opprettholdes et aktivitetstilbud for barn og unge, men at det må tilpasses slik at vi unngår blanding av grupper.