Porsanger kommune har per i dag et begrenset antall tomter tilgjenglig i kommunalt regulerte boligfelt..

Kommunen er i gang med å forbedre situasjonen. Det er satt i gang arbeid med å revidere kommuneplans arealdel. I dette arbeidet vil nye bolig- og næringsarealer være sentralt.  Dersom du er interessert i tomt for enten bolig- eller næringsbebyggelse, ber vi deg kontakt vår utviklingsavdeling.  Bruk telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no