Til Topps i Porsanger

Følgende topper er med i prosjektet:
Bringnes
Hestnesfjellet
Silfarfjelet
Časkilfjellet
Stalločohkka
Mærdevarri
Nuorttat Njeaiddan
Stuorra Biŋalvarri
Uhca Jeahkkir
Roddenes natursti

Det er laget et deltakerhefte med veiforklaring til startpunktet for hver topp, og herfra er det merket sti til alle toppene. Deltakerhefte og klippekort for å delta i «Til topps» fås kjøpt på følgende utsalgssteder:

  • Stabbursnes Naturhus og Museum
  • Intersport, Lakselv

Mer informasjon om dette finnes på Naturhuset sine sider

Vandring i Stabbursdalen

Stabbursdalen byr på flotte områder for turer både til fots og med ski. Enkelte stier er merket, og det finnes åpne hytter og gammer som du gjerne må bruke.
Mer informasjon om dette finnes på Naturhuset sine sider

Naturstier 

På Naturhuset sine sider finner man også informasjon om følgende turstier:

Natursti for barn på Stabbursnes

Natur og Kultursti på Stabbursnes

Roddenes geologiske natursti

Trollholmsund

Lasarettmoen tursti

Astma og Allergiforeningen sine løyper

Løypene er lokalisert som følger:

Handelsbuktfjellet
Løypa er ca. 5 km t/r, start fra blått hus ved stein merket med rødt kryss, løypa følger traktorveien. Kassen er plassert på en av høyspentstolpene.

Cáskil
Løypa er ca. 5 km t/r, start fra skilt ved bekken på bilveien opp til toppen. Gå over bekken og følg traktorveien. Kassen er plassert i skogen.

Hambuktfjellet
Løypa er ca. 4 km t/r og starter ved grustaket, følger stien til innflygingslyset. Kassen er plassert på høyden.

Hambukt
Løypa er ca. 3 km t/r, løypa starter mot syd etter traktorvei på motsatt side av veien fra grustaket. Kassen er plassert ved varden.

Porsvannhøyden
Løypa er ca. 5 km. t/r, løypa starter ved Lakselv Motor på motsatt side av veien. Kassen er plassert ved varden.