Aksjonen skjer i uke 19 og 20, dvs. fra og med mandag 8. mai til og med tirsdag 15. mai 2017. Vi kan da forhåpentlig vise frem ryddige tettsteder til årets storhallmesse og nasjonaldagen. NB! Driftsavdelinga henter siste rest av sekker 16. mai, for å unngå at sekker blir liggende langs traseen til 17. mai.
 
Lag, foreninger og bedrifter i Porsanger oppfordres herved til å sette av noen timer til opprydding på egen tomt, i sentrum og sentrumsområder.
 
Alle som deltar i ryddeaksjonen vil være med i trekningen av en premie på kr. 3000,-.
 
Meld på et ryddelag og si hvor du/dere vil rydde. Alle foreninger, skoleklasser, idrettslag, grendelag og andre organisasjoner kan vinne premien. Eventuelle privatpersoner eller bedrifter som vinner må velge en eller flere lokale ideelle aktører å gi premien til.
 
Ryddelaget kan melde seg på til ryddeaksjonen@porsanger.kommune.no.
 
Det er i hovedsak flygesøppel som skal samles inn. Det forventes at alle privatpersoner og bedrifter holder det ryddig rundt egen eiendom. Kommunen vil være behjelpelig med ekstra søppelsekker og innhenting. I år skal det kun benyttes sorte søppelsekker. Flygeavfall som papp & papir, plast, isopor og lignende samles inn. Glass og hermetikkbokser sorteres særskilt, der glasscontainer v/Essostasjonen kan benyttes.
 
Søppelsekker kan hentes på rådhuset v/teknisk avdeling -, og fra uke 19 på Essostasjonen og v/ Industribygget (gang 1.etg.) i Lakselv.
 
Sekkene med søppel knytes igjen og plasseres langs hovedveiene i Lakselv sentrum. Levering av sekker utenfor Lakselv sentrum må avtales særskilt.
 
NB! Det er kun mulig å levere flygesøppel. Sekker med løv og gress vil ikke bli kjørt bort av kommunen. Dette må huseier/tomteeier selv frakte bort til Gairasmoen avfallsanlegg.
 
Dersom det blir stående sekker igjen, ber vi om å bli underrettet på tlf. 78 46 00 00.
 
Åpningstider Gairasmoen avfallsplass:
Mandag til onsdag kl 12.00 – 15.00
Torsdag 12. mai kl. 12.00 – 18.00
 
Avgiftsfri levering på Gairasmoen for private husstander.
Avfallssekker som er plassert langs rodene i Lakselv hentes av kommunens egne biler under aksjonen mellom kl. 08.30 - 15.00.
 
Kontaktpersoner vedr. ryddeaksjonen:
Hege Håkonsen, tlf. 46 74 86 30
Kine H. Føhr, tlf. 92 21 24 58
Kay O. Andersen, tlf. 99 44 16 37
Eventuelt servicekontoret, tlf. 78 46 00 00