Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Vaksinen er gratis og er frivillig å ta. Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.
Det er viktig at befolkningen er klar over at useriøre aktører kan utnytte situasjonen og tilby vaksiner mot betaling. Det er kun kommunene som får tildelt vaksine og kan tilby innbyggerne vaksinasjon.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronavaksinering fra folkehelseinstituttet:

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Status på koronavaksineringen i Porsanger kommune pr 18.08.21

Pr 17/8 har 82.1 % av innbyggerne i Porsanger over 18 fått første dose. Vaksineteamet oppfordrer de som ikke har registrert seg til å ta kontakt med legestasjonen på tlf 78 46 00 40 så raskt som mulig.

Uke Antall: dose 1 Antall: dose 2 Status
11 42   Gjennomført
12 66   Gjennomført
13 0 0  
14 120 18 Gjennomført
15 138 0 Gjennomført
16 120   Gjennomført
17 114 42 Gjennomført
18 138   Gjennomført
19 63   Gjennomført
20 0 120 Gjennomført
21 0 144 Gjennomført
22 90 174 Gjennomført
23 66 108 Gjennomført
24 96 72 Gjennomført
25 138 54 Gjennomført
26 174 0 Gjennomført
27 118 8 Gjennomført
28 18 102 Gjennomført
29 312 Gjennomført
30 552 Gjennomført
31 324 Gjennomført
32 156 Gjennomført
33 168 Gjennomført
34 810  
35 Usikker leveranse  

Leveranse av vaksiner varsles ca en uke fram i tid.
Oppdatert informasjon om distribusjon finnes her: (Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr - FHI).

Prioriteringsgrupper Aldersgrupper Status
1 Institusjoner Fullført
2 85+ Fullført
75-84 år Fullført
4 65-74 år og personer mellom 18-64 med høy risiko Fullført
5 55-64 år med underliggende sykdommer Fullført
 
6 45-54 år med underliggende sykdommer Fullført
7 18-44 år med underliggende sykdommer Fullført
8 55-64 år Pågår
9 45-54 år Pågår
10 18-24 år / 40-44 år Pågår
11 25-39 år Pågår

 

Pfizer:

Pfizer-vaksinen settes i to doser med 6 ukers intervall til og med prioriteringsgruppe 7. I prioriteringsgruppe 8-11 settes den med intervall på ca 12 uker. 

For mer informasjon: Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - FHI

 

Innkalling til vaksinasjonstime

Dersom du har registrert deg her vil vaksinasjonsteamet ta kontakt med deg for å avtale time. Det vil også komme tilbud om drop-in.

De som ikke har registrert seg for vaksine, kan ta kontakt med legestasjonen på tlf 784 60 040 eller møte opp på annonserte drop-in dager.

 

Koronavaksine - informasjon til befolkningen, klikk her!