Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Vaksinen er gratis og er frivillig å ta. Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.
Det er viktig at befolkningen er klar over at useriøre aktører kan utnytte situasjonen og tilby vaksiner mot betaling. Det er kun kommunene som får tildelt vaksine og kan tilby innbyggerne vaksinasjon.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronavaksinering fra folkehelseinstituttet:

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Status på koronavaksineringen i Porsanger kommune pr 16.06.21

Det er fortsatt mulig for de som ikke har registrert seg å registrere seg for vaksine. Alle som har registrert seg innkalles i henhold til sin prioriteringsgruppe.

Porsanger kommune har satt alt av tildelte vaksiner med minimalt svinn. Prognosen fremover sommeren er at vi får tildelt ca. 170 doser pr uke fram til uke 29, da kommer det ca 500 doser pr uke i tre-fire uker. Informasjonen oppdateres fortløpende.

Uke Antall: dose 1 Antall: dose 2 Status
11 42   Gjennomført
12 66   Gjennomført
13 0 0  
14 120 18 Gjennomført
15 138 0 Gjennomført
16 120   Gjennomført
17 114 42 Gjennomført
18 138   Gjennomført
19 63   Gjennomført
20 0 120 Gjennomført
21 0 144 Gjennomført
22 90 174 Gjennomført
23 66 108 Gjennomført
24 96 72 Torsdag/fredag
25 138 54 Torsdag/fredag

Leveranse av vaksiner varsles ca en uke fram i tid.
Oppdatert informasjon om distribusjon finnes her: (Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr - FHI).

Prioriteringsgrupper Aldersgrupper Status
1 Institusjoner Fullført
2 85+ Fullført
75-84 år Fullført
4 65-74 år og personer mellom 18-64 med høy risiko Fullført
5 55-64 år med underliggende sykdommer
Dose 1 er gitt
6 45-54 år med underliggende sykdommer Dose 1 gis uke 24
7 18-44 år med underliggende sykdommer Dose 1 gis uke 24
8 55-64 år Dose 1 gis uke 25 t.o.m årskull 61
9 45-54 år Kartlegging pågår
10 18-24 år / 40-44 år Kartlegging pågår
11 25-39 år Kartlegging pågår

 

Pfizer:

Pfizer-vaksinen settes i to doser med 6 ukers intervall til og med prioriteringsgruppe 7. I prioriteringsgruppe 8-11 settes den med intervall på ca 12 uker. 

For mer informasjon: Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - FHI

Astra Zeneca:

10/5: Vaksinering med AstraZeneca er tatt ut av norske myndigheter. De som har fått dose 1 av astra zeneca i Porsanger får tilbud om dose 2- med pfizer i uke 22.

AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjons-programmet - regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/astrazeneca-vaksinen-tas-ut-av-koronavaksinasjonsprogrammet/id2849494/

Innkalling til vaksinasjonstime

Dersom du har registrert deg her vil vaksinasjonsteamet ta kontakt med deg for å avtale time.

Fra prioriteringsgruppe 8 kommer innkallingen som SMS.

Hvem skal vaksineres først?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Vi følger FHI sine prioriteringer for hvilken rekkefølge det vaksineres, og starter med de eldste. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI