Høringsinnspill

Høringsinnspill sendes skriftlig til:

Nord Bygg og Betong AS ved Magnus Gran
E-post: magnus@nbb.as
Postadresse: Postboks 329, 9711 Lakselv

Eller

Mestergruppen Arkitekter AS ved Arealplanlegger Roy Bakken
E-post: roy.bakken@mgarkitekter.no
Postadresse: Postboks 1043, 8001 Bodø

Frist for å svare på høringen er 21.april 2021.

Høringsbrev samt høringsveiledning og høringsdokumenter finner du her