Porsanger kommune er ansvarlig for drift -og vedlikehold av alle kommunale veier. Kommunen har 84,6 km med kommunalvei.
Trafikksikkerhetsplanen er en viktig del av veiplanlegging og samfunnsutvikling. Planen omfatter følgende tiltak:

  •  Større fysiske på kommunale veier i Porsanger.
  •  Større og enkle fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier i Porsanger.
  •  Holdningsskapende arbeid. Planen inneholder også en del bakgrunnsmateriale som ulykkes registreringer, statistikker osv.
  •  Prioritering av fysiske tiltak på riks og fylkesveier som tilråding til Statens vegvesen og Finmark fylkeskommune.

Trygg Trafikk Nettsteder for trafikkopplæring for barn og unge:

Trygg Trafikk har lansert barnastrafikklubb og trafikkogskole. Sidene er gratis og åpne for alle. Barnastrafikklubb.no er både en videreføring og en nyskaping av Barnas Trafikklubb. Nettsidene er et svar på tilbakemeldingene fra småbarnsforeldre. I tillegg til lek og lær-aktiviteter for barna på nett, har nettstedet omfattende foreldreinformasjon med tips og råd om trafikkopplæringen. Trafikkskole.no er en omfattende læringsressurs for trafikkopplæringen i hele grunnskolen og for videregående skole. Nettsidene består av interaktive oppgaver, filmer og quiz, tilpasset kompetansemålene i Kunnskapsløftet på de forskjellige trinn.