Adresseringsprosjekt, Veinavn, adresser

Vegadresser er viktig og nå er kommunen i gang med arbeidet

Camilla Vonheim ved Utviklingsavdelingen er porsjektleder og sammen med navnekomiten er man kommet i gang med prosjektet. Komiteen består av Sigvald Persen, Hilde Skanke, Idar langmyr, Arvid petterson og Maguns Gjøvik Martinesen. De skal besøke mange plasser fremover hvor de vil kjøre folkemøter. 

 


  1 / 5 
 
Folkemøte i Smørfjord 
Folkemøte i Smørfjord
Det diskuteres rundt bordet.
 


Camilla ved Utviklingsavdelingen kan opplyse at det er stor engasjement rundt prosjektet.  Noe av hensikten med prosjektet skal sørge for at alle skal lett kunne finne frem til bynginger, boliger og aktuelle steder på en forståelig møte. Alle bygninger som brukes til bolig, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig og publikumsretta virksomhet skal tildeles en veiadresse.  Status for Porsanger er at 27% har veiadresser i dag. 

 

En presis adresse er også en forutsetning for at ambulanse, brann, politi og andre virksomheter skal finne raskt frem. Samt at med mer sentraliserte alarmsentraler vil man ikke lenger kunne forvente at de innehar lokalkunnskap når de mottar en nødtelefon. 
Vegadresser er til uvurderlig hjelp også for en rekke virksomheter som skal betjene innbyggerne i en kommune, fra drosjer, postverk og de kommunale tjenestene innen vei,vann, avløp og helsetjenestene med flere. 

Kommunen er interessert i innspill fra innbyggerne. 
Eventuelle forslag til veinavn bes sendt skriftlig til: 
Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv eller postmottak@porsanger.kommune.no 
 
Du kan også enkelt sende inn ditt forslag her, Klikk her!