Lakselv ungdomsskole

Elevene begynner på skolen torsdag 22. august 2019.

Velkommen til nytt skoleår ved Lakselv ungdomsskole!

8a: møter på skolen kl. 08.30 - elevene blir møtt av rektor og kontaktlærere.

8b/s: møter på skolen kl. 9.30 - elevene blir møtt av rektor og kontaktlærere. 

9 og 10 trinn møter på skolen kl. 08.30 i sine klasserom - elevene blir møtt av kontaktlærerne. 

Skoledagen varer til 14.15.

 

Med vennlig hilsen rektor Reidunn Hesjevik