Tidlig jaktstart på grågås

Jaktområde grågås porsanger.JPG

Det åpnes for tidlig jakt på grågås i Porsanger kommune kommende sesong.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fastsatt forskrift om utvidet jakttid for grågås for jaktsesongen 2019-2020. Det betyr at jaktsesongen for grågås i år starter 6. august. Lenke til forskriften i lovdata finner du her

Grågås er den eneste gåsearten naturlig tilhørende i Norge som det er åpnet for jakt på i Porsanger. Det følger også stedlige restriksjoner for gåsejakten i kommunen: Jakt på grågås er kun tillatt innenfor områder markert med grønne i kartet ovenfor. Riksvegen fra Lebesby kommune til Børselv utgjør sørlig grense. Grensen går videre i en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord, hvor E6 utgjør grensa videre. 

Årsaken til at jakt på gås ikke er tillatt lengre sør i Porsanger er at her er sjansen stor for å møte på den truede dverggåsa lenger sør i kommunen. Vi oppfordrer derfor alle som jakter gås i kommunen til å være oppmerksomme på hvilken art de sikter på.

 

Vi ønsker alle gåsejegerne skitt jakt i årets sesong!