Kommunen har forvaltningsoppgaver etter viltloven og tilhørende forskrifter. Vi gir råd og veiledning i saker angående vilt og forvaltning av vilt. Viltloven gjelder alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr.

Eksempler på oppgaver i viltforvaltninga:

  • Forvaltning etter gjeldende lover og forskrifter
  • Fallvilt (påkjørt og skadet/sykt vilt)
  • Kontroll/registrering av fellingsrapporter
  • Godkjenning av driftsplaner

Ved viltpåkjørsel i Porsanger kontakt Politi tlf. 02800.

Ettersøk av skadet vilt

Om du er uheldig å kolliderer med vilt (elg, hjort, rådyr eller fredet rovvilt) skal kommunens ettersøkspersonell kontaktes.
Kontaktperson er Trygve Myrmel tlf. 91 72 20 90.

Om du ikke kan vente på ulykkesstedet til ettersøkspersonell kommer, kan du merke av stedet og rapportere om dette via mobil/telefon.

I tilfeller hvor døde dyr eller skadde dyr etter påkjørsler blir etterlatt ved veien, uten at dette blir rapportert, blir politietterforsket.