• Hovednæringer er tjensteyting, reiseliv, handel, forsvaret, jordbruk, fiske og reindrift
 • Flere kommunefakta om Porsanger, finner du på ssb.no.
 • Første del av kommunenavnet kommer fra planten Pors eller det samiske ordet, borsi, som betyr strøm. Den andre delen, angr, betyr fjord. 
 • Porsangerfjorden er Nord-Norges lengste fjord og Norges fjerde lengste. Fjorden har mange spennende holmer og severdigheter og kalles ofte «verdens nordligste skjærgård».
 • Stabbursdalen Nasjonalpark har verdens nordligste furuskog. Nasjonalparksenteret finner du på Stabbursnes Naturhus og museum
 • Porsanger er blant få kommuner i landet som har offisiell status som trespråklig og trekulturell kommune. Samisk, kvensk og norsk er de offisielle språkene i Porsanger. 
 • Kainun institutti - Kvensk Institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur, lokalisert i Børselv.
 • Mearrasiida - Sjøsamisk kompetansesenter har som formål å ivareta, styrke og formidle samisk språk og kultur i sjøsamiske områder.
 • Porsanger kommune har flotte idrettsanlegg, blant annet innendørs fotball-, klatre- og flerbrukshall. I tillegg flotte lysløyper i Børselv, Igeldas, Billefjord, Olderfjord og Lakselv. Motorsportsenteret på Gairasmoen ble realisert for noen år siden, og Lakselv Travpark er under etablering.
 • Porsanger er en stor arrangementskommune i Finnmark, med store arrangement som Fefo Cup, Storhallmesse, Glad Lakselv, Midnattsrock, Finnmark Fylkesrevyfestival og Snøscootermesse.  
 • Du finner mer informasjon om kulturlivet i Porsanger her.
 • Forsvaret er representert med helikopterredningstjeneste (330 skv) i Lakselv og Garnisonen på Porsangmoen, der HV Finnmark og Alliert Treningssenter (ATS) har sitt hovedkvarter. Finnmark Landforsvar og en ny kavaleribatajon (Porsangerbataljonen) er i en etableringsfase høstenfra 2018.
 • Lakselv Lufthavn (Banak) har Norges femte lengste rullebane, og er utgangspunkt for en rekke utviklingsprosjekter innen logistikk og reiseliv i Finnmark. I mai 2017 startet DHL ukentlige flyvninger med sjømat fra Banak til Gardermoen. 
 • Fiskeri er en voksende næring i Porsanger. I 2010 var 18 fiskerer registrert i fiskermanntallet på blad B, i 2018 har Porsanger 51 fiskere. Kongekrabbe er en årsak til økningen, men også teinefiske med reker er i vekst. Områder av fjorden som tidligere var nedbeitet, er i ferd med å gro ny tareskog.