Forside»Planportal

Nyheter

Ny høringsfrist er den 01. oktober 2021

Folkemøter om ny kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune

Porsanger kommune inviterer med dette til folkemøter om forslag til ny kommuneplanens arealdel. Arealdelen er et viktig dokument for alle i kommunen og kommunen oppfordrer alle interesserte om å delta. 

Arealplan fra stedene i Porsanger med kompass
Høringsforslag til offentlig ettersyn - høringsfrist 17. september

Høring - kommuneplanens arealdel 2021-2033

Kommunestyret i Porsanger vedtok i møte den 11. mai å sende forslag til kommuneplanens arealdel på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

Etter høringsfristen er utgått vil kommunen sluttbehandle planforslaget. Ved eventuelle større endringer vil kommunen sende revidert forslag på ny høring for sluttbehandling.

 

Ordfører Bjørns sine bilder 084