Forside»Planportal

Nyheter

Høringsfrist 7. juli

Kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn

Kommunestyret i Porsanger vedtok den 19. mai å legge ut revidert forslag til kommuneplanens arealdel på høring og offentlig ettersyn.