Hjem»Planportal
  • Ytre Sandvik

    Kommuneplan for Porsanger 2018-2045

    Kunngjøring - oppstart av planarbeid - høringsfrist 19. april

    Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-12 varsles det med dette om oppstart av planarbeid for utarbeidelse av ny kommuneplan for Porsanger kommune. Både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres. Planperioden er foreslått til 2018-2045...

Siste uttalelser

Siste vedtatte planer

Det finnes ingen siste vedtatte planar.
Gå til arkiv ›

Avsluttede høringer