Forside»Planportal
 • Vinterlandskap

  Velkommen til planportalen!

  Trykk her for mer informasjon om planportalen

  Planportalen er todelt hvor den ene delen er en elektronisk høringsportal hvor du kan komme med merknader til pågående planer som er igangsatt eller på høring. Den andre delen er en portal til kommunens gjeldende planer. 
 • Skutertur

  Velkommen til planportalen!

  Trykk her for mer informasjon om planportalen

  Planportalen er todelt hvor den ene delen er en elektronisk høringsportal hvor du kan komme med merknader til pågående planer som er igangsatt eller på høring. Den andre delen er en portal til kommunens gjeldende planer.
 • illustrasjonsbilde av kart med en pin som markerer et spesifikt sted på kartet
 • Gulo gulo
 • Kommunedelplan for Helse og omsorg

  Planprogram på høring til 31. august

  Formannskapet har vedtatt å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for Helse og omsorg ut på høring. Høringsfrist er satt til 31. august.