Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Porsanger kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Personvernerklæringer

Publiserte personvernerklæringer finner du her:

Personvernerklæringer

Lov om behandling av personvern

Personvernerklæringen er i henhold til EU's forordning for personvern (GDPR). Se hva dette innebærer på Datatilsynets nettsider.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger du fyller inn oversendes elektronisk til Porsanger kommune.  Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandling av din henvendelse.

Porsanger kommune ønsker å gi innbyggerne et digitalt svar på henvendelsene som sendes inn.  Det krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person.  Du blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema.  Alle personoppysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken innsendelsen gjelder.  Fødselsnummer vil aldri vises på offentlige tilgjengelige dokumenter.

Personopplysninger

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av innsamlede data om deg.  Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Lagring av opplysninger

Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelige for mottaker, Porsanger kommune, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden.  Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at Porsanger kommune kan motta og lagre disse opplysningene.

Sikker dataoverføring

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår via sikret datakommunikasjon.  Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i bl.a. nettbankene.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å se opplysningene du har sendt inn.  Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om å få opplysningene slettet eller korrigert.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er nok nok ivaretatt, vil du kunne benytte elektronisk skjermdialog. Du må da ta kontakt med Servicekontoret, jfr. informasjonen nedenfor.

Aldersgrense

Du bekrefter at du er over 18 år.

Henvendelser

Porsanger kommune har etablert Personvernombud som du kan kontate hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.

Eventuelle spørsmål vedrøende personvernerklæringer kan rettes til Personvernombudet eller offentlig servicekontor.