Forside»Planportal
Høringsfrist 7. juli

Kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn

Kommunestyret i Porsanger vedtok den 19. mai å legge ut revidert forslag til kommuneplanens arealdel på høring og offentlig ettersyn. 

Merknader til planforslaget

Merknader kan sendes til Porsanger kommune innen 7. juli. 

Benytt gjerne e-post - postmottak@porsanger.kommune.no og merk e-posten med innspill til kommuneplanens arealdel

Eventuelle innspill som kommer inn etter 7. juli vil ikke tas med ved sluttbehandling. 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.