Hjem»Planportal»Pågående planarbeid

Pågående planarbeid

Administrasjonens foreløpig utkast til plankart per høst 2020

Status - ny kommuneplanens arealdel for Porsanger

Planarbeidet utarbeides for Forsvarsbygg og i samarbeid med Porsanger kommune

Områderegulering for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt

Forsvarsbygg er forslagsstiller etter avtale med Porsanger kommune. Planen utarbeides av Multiconsult AS.

Plangrense Halkavarre

Reguleringsplan for Veines masseuttak

Lemminkäinen AS er forslagsstiller, og planforslaget utarbeides av Rambøll.