Hjem»Planportal

Til høring

Forslag til høring

Planstrategi for Porsanger kommune 2020-2023

Planstrategien for Porsanger kommune skal angi hvilke planer kommunen skal prioritere å utarbeide i perioden 2020-2023. Forslaget som er utarbeidet vil legges frem til politisk behandling i kommunestyret 8. oktober.