Hjem»Planportal

Til høring

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kirkeveien 23

Kommunestyret i Porsanger vedtok i møte den 13.12.2018 å legge forslag til detaljregulering for Kirkeveien boligområde datert 16.11.2018 ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde

Kommunestyret i Porsanger vedtok i møte den 21.6.2018 å legge forslag til detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde datert 1. og 4. juni 2018 ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10