Forside»Planportal

Til høring

Offentlig høring av følgende veinavn i Porsanger - høringsfrist 20.april.2021

Porsanger kommune viser til adresseringsprosjektet der aller veier i kommunen skal få offentlige veinavn. Veinavn har vært på offentlig høring i juli 2018. Kommunen har vedtatt og tatt i bruk en rekke veinavn i Lakselv og omegn, Porsangmoen og Skoganvarre. Porsanger kommune legger med dette ut noen veinavn på ny offentlig høring.

Kommunen informerer med logo og tekst

Offentlig høring av følgende veinavn i Porsanger - høringsfrist 06.4.2020

Porsanger kommune viser til adresseringsprosjektet der aller veier i kommunen skal få offentlige veinavn. Veinavn har vært på offentlig høring i juli 2018. Kommunen har vedtatt og tatt i bruk en rekke veinavn i Lakselv og omegn, Porsangmoen og Skoganvarre. Porsanger kommune legger med dette ut noen veinavn på ny offentlig høring.

Høring av planprogram

Varsel om oppstart av planarbeid for Haukibrinken boligområde

Høringsperioden er 6 uker fra 10. mars til 21. april 2021.

Haukelibrinken ingressbilde