Hjem»Planportal

Til høring

Høringsfrist 13. mai 2019

Varsel om oppstart: Detaljregulering for masselager ved Hundvika i Porsanger

Porsanger kommune varsler oppstart av detaljregulering for masselager ved Hundvika i ytre del av Smørfjorden, Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for mellomlagring av inntil 20 000 m3 overskuddsmasser fra utbygging av Skarvbergtunellen for å kunne benytte massene til samfunnsnyttige formål. 

Planavgrensning

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kirkeveien 23

Kommunestyret i Porsanger vedtok i møte den 13.12.2018 å legge forslag til detaljregulering for Kirkeveien boligområde datert 16.11.2018 ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde

Kommunestyret i Porsanger vedtok i møte den 21.6.2018 å legge forslag til detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde datert 1. og 4. juni 2018 ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10