Forside»Planportal

Til høring

Høring - forskrift om møtegodtgjørelse Porsanger kommune

Høringsfrist er 03.12.2023. Høringsinnspill sendes til postmottak@porsanger.kommune.no 

Bilde av ordførerklubbe med teksten Høring forskrift om møtegodtgjørelse Porsanger kommune

Varsel om oppstart - privat reguleringsplanarbeid for Olderfjord Turistsenter

Frist for å komme med innspill er 05.01.2024. Innspill kan sendes til e-post oyw@hrpas.no.Spørsmål kan rettes til samme e-postadresse, eller per telefon 975 05 714. 

bilde av kart over området Olderfjord, markert område for berørt område reguleringsarbeid
Planprogram på høring til 31. august

Kommunedelplan for Helse og omsorg

Formannskapet har vedtatt å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for Helse og omsorg ut på høring. Høringsfrist er satt til 31. august.

Høring - Områderegulering for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt

Hvis du har merknader til planen kan du sende disse til kommunen innen 17. august 2023

Plankart