Forside»Planportal

Til høring

Høringsfrist 4. oktober

Høring - Stedsnavn i Porsanger

Navnesakene omfatter i alt over 300 stedsnavn i flere områder av kommunen. Sakene gjelder skrivemåte for både samiske, kvenske og norske navn.

Høringsfrist 7. juli

Kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn

Kommunestyret i Porsanger vedtok den 19. mai å legge ut revidert forslag til kommuneplanens arealdel på høring og offentlig ettersyn.