Forside»Planportal»Avsluttede høringer

Avsluttede høringer

Frist for innspill - 21. august

Høring - Forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune

Du har nå mulighet til å si din mening om forslaget. Frist for innspill er 21. august.

Foreslått løypenett-page-001