Forside»Planportal»Reguleringsplaner

Finn gjeldende reguleringsplan

Her er en oversikt over hvordan du kan finne gjeldende reguleringsplan. 

Slik gjør du:

1) Gå inn på www.seplan.no og søk opp det området du er interessert i å undersøke. Du må zoome inn til minumum målestokk 1:10000 for å få opp detaljinformasjon om planer. Du kan søke etter ditt gårds- og bruksnummer eller hvis du kjenner navnet på planen du leter etter kan du legge inn navn i søkefeltet. 

2) Dersom du ikke finner reguleringsplan for området gjelder overordnet kommuneplan eller kommunedelplan som du kan finne under - kommuneplaner. Det kan også være nylig vedtatte planer som enda ikke er lagt inn i kartsystemet til www.seplan.no. Da ligger planene på siden gjeldende reguleringsplaner.

3) Dersom det finnes reguleringsplan - marker planen for å se planinformasjon og noter PlanID 1993004 Plankart Treviknes hyttefelt.pdf

4) Se etter PlanID i listen under. Tilgjengelige plandokumeter kan lastes ned i pdf-format. Ta kontakt med kommunen dersom det mangler dokumenter.

Liste reguleringsplaner

Listen under er dessverre ikke komplett, men utfylles fortløpende. Ta kontakt med kommunen dersom du ikke finner din plan i listen under:

send forespørsel om planinfo per e-post 

Du vil motta informasjon på e-post så snart som mulig og normalt innen 3 virkedager.

Enkelte av kartene er kun kartutskrifter uten tegnforklaring. Generell tegnforklaring kan lastes ned her: tegnforklaring plankart 

VIKTIG: Kartene kan vise områder som senere er endret. Det er derfor viktig å kontrollere www.seplan.no og ev. nye planer for å se hvilken plan som gjelder.

1974001 Reguleringsplan for boligfelt 1 - Smørstadbrinken kontakt kommunen
1974002 Sentrum kontakt kommunen
1976001 Lakselv felt 5 kontakt kommunen
1977001 Olderfjord kart bestemmelser
1978001 Olderfjorddalen felt 1 kontakt kommunen
1978002 Bjørnelv hytteområde kontakt kommunen
1979001 Opstadfeltet, endring sentrum kontakt kommunen
1980001 Saarela kontakt kommunen
​1980002 Indre Billefjord kart bestemmelser
1980003 Østerbotnhalsen kart bestemmelser
1981001 Eidevann hyttefelt kart bestemmelser
1981002 Bakkelyveien, felt 5 kontakt kommunen
1981003 Falas kontakt kommunen
1982001 Tomt 6 og 6a, endring sentrum kontakt kommunen
1982002 Laatasveien, endring sentrum kontakt kommunen
1982003 Salletjokka hyttefelt kart bestemmelser
1983001 Del av Saarela felt 4 kontakt kommunen
1983002 Tomt 584 Bakkelyveien kontakt kommunen
1983003 Oterberget hyttefelt kart bestemmelser
​1983004 Børselvneset hyttefelt kart bestemmelser
1984001 Saarela vest kontakt kommunen
1984002 Østerbotnhalsen endring kontakt kommunen
1984002 Saarela endring kontakt kommunen
1985001 Olderfjord forretningstomt kontakt kommunen
1985002 Bakkelyveien vest felt 5 kontakt kommunen
1986001 Saarela felt 4 - Elveringen kontakt kommunen
1986002 Del av Saarela felt 4 - utvidelse industriområde kontakt kommunen
1986003 Peder Sivertsens vei - endring sentrum kontakt kommunen
1987001 Boligfelt 1 - Smørstadbrinken kontakt kommunen
1989002 Reguleringsplan for sentrum kontakt kommunen
1990001 Gaggavann hyttefelt kart bestemmelser
1992002 Rasteplass i Skarvbergvika kontakt kommunen
1993001 Peder Sivertsens vei - endring sentrum kontakt kommunen
1993002 Samvirkekrysset - endring sentrum kontakt kommunen
1993003 Reguleringsendring skole og barnehage Olderfjord kontakt kommunen
1993004 Treviknes hyttefelt kart bestemmelser
1994001 Bakkelyveien Vest kontakt kommunen
1995001 Lakselv felt II (Bjerkland) kart bestemmelser
1996001 Lavkajavri hyttefelt kart bestemmelser
1996002 Endring for Saarela kontakt kommunen
1996003 Vuolmasjokka hyttefelt kontakt kommunen
1996004 E6-Rv 98 Gang- og sykkelvei kart 1 E6 kart 2 Rv98 bestemmelser
1997001 Brennelvnesset friluftsområde kart bestemmelser
1997002 Råzzi hyttefelt kart bestemmelser
1998001 Ildskogmoen kart bestemmelser
1998002 Motorsportbane Gairasmoen kontakt kommunen
1999001 Bakkelyveien nord kontakt kommunen
1999002 Torget kontakt kommunen
1999003 Peder Sivertsens vei kontakt kommunen
2001001 Klubben kart bestemmelser
2001002 Sjøsamisk tun - Smørfjord kontakt kommunen
2001003 Opstadveien Nord kontakt kommunen
2001004 Golfbane ved Banak flyplass kontakt kommunen
2001005 Sivilt område ved Banak flyplass kontakt kommunen
2002001 Caskil masseuttak kart 
2002002 Lakselvmoen Nord kontakt kommunen
2002003 Gaggavann vest hyttefelt kart bestemmelser
2003001 Cahppirjohka hyttefelt kart bestemmelser
2005001 Smørfjord fiskerihavn kart bestemmelser planbeskrivelse
2005002 Ailegas-Roancejavri hyttefelt kart bestemmelser
2006001 Gairasmoen mottaksanlegg kontakt kommunen
2006002 Roddenes hyttefelt kart bestemmelser
2006003 Deponiområde ved Klubben kart bestemmelser
2007001 Banak Camping sør kart
2007002 Holmenveien Nord kontakt kommunen
2008001 Myrland hyttefelt kart bestemmelser planbeskrivelse
2011004 Bjerkland kart
​2016001 Vuollmasjohka kart
 

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.