Hjem»Planportal»Kommuneplaner

Kommuneplaner

Vedtatt av kommunestyret 26.4.2000

Kommuneplanens arealdel 1998-2008

Porsanger kommunes arealdel ble vedtatt i år 2000 og dekker ikke lenger kommunens ønsker eller behov. Arealdelen er bindende inntil ny kommuneplanens arealdel er vedtatt. Ny arealdel skal etter planen vedtas i desember 2018.

Kommuneplanens arealdel
Vedtatt av kommunestyret 7.12.1992

Kommunedelplan for Lakselv og omegn

Kommunedelplan for Lakselv og omegn er en bindende arealplan på lik linje med kommuneplanens arealdel.