Forside»Planportal»Kommuneplaner

Kommuneplaner

Vedtatt av kommunestyret 26.4.2000

Kommuneplanens arealdel 1998-2008

Porsanger kommunes arealdel ble vedtatt i år 2000 og dekker ikke lenger kommunens ønsker eller behov. Arealdelen er bindende inntil ny kommuneplanens arealdel er vedtatt. 

Kommuneplanens arealdel
Vedtatt av kommunestyret 7.12.1992

Kommunedelplan for Lakselv og omegn

Kommunedelplan for Lakselv og omegn er en bindende arealplan på lik linje med kommuneplanens arealdel.