Hjem»Planportal»Andre planer A - Å

Andre planer A - Å

Reiselivsplan for Porsanger og Karasjok mot 2030

Her kan du laste ned reiselivsplanen for Porsanger og Karasjok mot 2030.

Kommunstyret vedtok den 27.02.2020 følgende vedtak:

1. Porsanger kommunestyre vedtar plan «Karasjok og Porsanger mot 2030» og anbefaler at planen
at den legges til grunn for fremtidig planlegging. Allianser og samarbeid med andre kommuner
og regioner er av stor betydning for å lykkes med en reiselivssatsing i Porsanger, samtidig er det
viktig at reiselivsaktørene i kommunen jobber sammen for å utvikle Porsanger som destinasjon.
2. Porsanger kommunestyre vedtar tiltaksplanen 2020-2023 og ber kommunedirektøren søke andre
muligheter for å finansiere kommunens egenandel utover allerede avsatte midler vedtatt
15.06.2017 PS 30/17 av Porsanger kommunestyre til å gjennomføre tiltakene i planen.

Reiselivsplan mot 203 for Porsanger og Karasjok
Vedtatt av kommunestyret 3.5.2018

Boligpolitisk plan med handlingsdel 2018-2028

Boligpolitisk plan med handlingsdel 2018-2028 for Porsanger kommune har som hensikt å samordne kommunens boligpolitikk og -satsning.

Last ned Boligpolitisk plan med handlingsdel 2018-2028.

Boligpolitisk handlingsplan
Vedtatt av kommunestyret 16.6.2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020

Rusmiddel politisk handlingsplan for Porsanger kommune har som hensikt å samordne kommunens rusmiddelpolitikk og -satsning. De rusmiddelforebyggende satsningene i planen skal kunne inngå i kommunes folkehelseplanlegging.

Formålet med planen er med utgangspunkt i de lokalt kartlagte, og dermed reelle utfordringer på rusmiddelområdet i Porsanger, å prioritere og samordne satsninger og tiltak på tvers av tjenester og instanser. Herunder klargjøre Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og sikre at disse er i tråd med lovens bestemmelser.

Last ned Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Rusmiddelpolitiskplan 20-24
Vedtatt i kommunestyret 15.2.2018

Trafikksikkerhetsplan 2018-2022

Trafikksikkerhetsplanen fastsetter mål for trafikksikkerhetsarbeidet og prioriterer mellom aktuelle trafikksikkerhetstiltak. Planen danner også grunnlag for å søke om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler. Det stilles krav om at kommunen har trafikksikkerhetsplan for å kunne få tilskudd av trafikksikkerhetsmidlene. 

Last ned Kommunal trafikksikkerhetsplan 2018-2022.pdf

Skjermbilde
Vedtatt i kommunestyret 21.5.2019

Veteranplan 2019 - 2023

Norge har over flere tiår deltatt i ulike militære operasjoner i krigs- og konfliktområder i andre land. Mange tusen norske menn og kvinner har erfaring fra slik innsats. Staten har de senere årene utviklet og systematisert sin politikk overfor disse mannskapene, gjennom planer vedtatt i Stortinget. 

Kommunene har ikke hatt noen klar rolle i dette, men noen kommuner peker seg ut som steder der det bor særlig mange med veteranbakgrunn. Porsanger er en slik kommune. Derfor ønsker Porsanger kommune med dette å etablere en politikk på veteranfeltet.

Last ned Veteranplan 2019 - 2023.

Veteranplan for Porsanger 2019 - 2023