Forside»Planportal
Høringsforslag til offentlig ettersyn - høringsfrist 17. september

Høring - kommuneplanens arealdel 2021-2033

Kommunestyret i Porsanger vedtok i møte den 11. mai å sende forslag til kommuneplanens arealdel på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

Etter høringsfristen er utgått vil kommunen sluttbehandle planforslaget. Ved eventuelle større endringer vil kommunen sende revidert forslag på ny høring for sluttbehandling.

 

Planbestemmelser

Plankart

Plankart - Lakselv og omegn 

Plankart - hele Porsanger 

Temakart - nedslagsfelt drikkevann

Digitalt kart kan finnes på:

www.kommunekart.com 

Zoom inn til Porsanger kartlag - (Porsanger logo kommer frem) - velg kartlag - huk av KPLANFOR under "Forslag kommuneplanens arealdel"

Merknader

Merknader til planforslaget sendes til Porsanger kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv eller til postmottak@porsanger.kommune.no innen 17. september.

Reguleringsplaner som foreslås opphevet

1977001 Reguleringsplan for Olderfjord  - plankart - bestemmelser

1978001 Olderfjordalen - Felt I - plankart - bestemmelser

1978002 Bjørnelv Hytteområde Felt 1, 2 og 3 - plankart 1 - plankart 2 - plankart 3 - bestemmelser

1980002 Reguleringsplan for Indre Billefjord - plankart - bestemmelser

1992002 Rasteplass i Skarvbergvika - plankart 

1997001 Reguleringsplan Brennelvnesset/Lohtiniemi friluftsomr. - plankart - bestemmelser

2001001 Reguleringsplan for Klubben - plankart - bestemmelser

2006003 Reguleringsplan Deponiområde i Klubben - plankart - bestemmelser

Folkemøter - Kommuneplanens arealdel - september

I forbindelse med sluttbehandling av kommuneplanen gjennomfører det åpne folkemøter om forslaget til ny kommuneplanens arealdel. Det er satt opp følgende møter:

Dato Sted Lokale Tidspunkt
22. sep Billefjord BIL-klubbhus 17:00
23. sep Skoganvarre Bygdehuset 16:30
23. sep Lakselv Lakselv VGS (kantina) 19:30
27. sep Olderfjord Kroa 17:00
28. sep Børselv Kvensk institutt 17:00

 

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Ordfører Bjørns sine bilder 084