Forside»Planportal»Andre planer A - Å
Vedtatt av kommunestyret 27.02.2020

Reiselivsplan for Porsanger og Karasjok mot 2030

Kommunestyret vedtok følgende:

1. Porsanger kommunestyre vedtar plan «Karasjok og Porsanger mot 2030» og anbefaler at planen legges til grunn for fremtidig planlegging. Allianser og samarbeid med andre kommuner og regioner er av stor betydning for å lykkes med en reiselivssatsing i Porsanger, samtidig er det viktig at reiselivsaktørene i kommunen jobber sammen for å utvikle Porsanger som destinasjon.


2. Porsanger kommunestyre vedtar tiltaksplanen 2020-2023 og ber kommunedirektøren søke andre muligheter for å finansiere kommunens egenandel utover allerede avsatte midler vedtatt 15.06.2017 PS 30/17 av Porsanger kommunestyre til å gjennomføre tiltakene i planen.

Last ned Reiselivsplan for Porsanger og Karasjok mot 2030

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Reiselivsplan mot 203 for Porsanger og Karasjok