Forside»Planportal»Andre planer A - Å
Vedtatt av kommunestyret 03.09.2020

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Rusmiddel politisk handlingsplan for Porsanger kommune har som hensikt å samordne kommunens rusmiddelpolitikk og -satsning. De rusmiddelforebyggende satsningene i planen skal kunne inngå i kommunes folkehelseplanlegging.

Formålet med planen er med utgangspunkt i de lokalt kartlagte, og dermed reelle utfordringer på rusmiddelområdet i Porsanger, å prioritere og samordne satsninger og tiltak på tvers av tjenester og instanser. Herunder klargjøre Porsanger kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og sikre at disse er i tråd med lovens bestemmelser.

Last ned Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Rusmiddelpolitiskplan 20-24