Hjem»Planportal
Trykk her for mer informasjon om planportalen

Velkommen til planportalen!

Planportalen er todelt hvor den ene delen er en elektronisk høringsportal hvor du kan komme med merknader til pågående planer som er igangsatt eller på høring. Den andre delen er en portal til kommunens gjeldende planer.

Planportalen er fortsatt under utarbeidelse og siden kan inneholde feil og mangler. Gi gjerne beskjed til e-post: plan@porsanger.kommune.no dersom du finner feil, eller om det er noe du savner på siden. Siden forbedres fortløpende og forventes ferdigsilt i løpet av vinteren 2018. 

"Si din mening": Her finner du informasjon om planer som er varslet igangsatt og planforslag som ligger ute til høring / offentlig ettersyn. Portalen er særlig nyttig for berørte parter som ønsker å komme med innspill til planene.

"Kommunen sine planer": Her legges det ut linker til gjeldende kommunale planer. Planene er systematisert etter type planer. Planene som finnes her skal være gjeldende. Oversikten skal oppdateres med blant annet gjeldende reguleringsplaner. Kommunen jobber også med å få på plass kartinnsyn hvor man finne mer informasjon om gjeldende reguleringsplaner. Arbeidet er noe tidkrevende og det er foreløpig usikkert når kartinnsyn vil være tilgjengelig.    

"Status kommuneplan": Her finner du informasjon om pågående arbeid med ny kommuneplan for Porsanger 2018-2031 med samfunnsdel og arealdel.

"Pågående planarbeid": Her legges det ut informasjon om andre pågående planarbeider. For høringer benyttes "Si din mening".

"Igansette planarbeid?": Denne linken er særlig ment for de som ønsker å bygge noe som kan eller vil utløse krav om reguleringsplan. Reguleringsplan kreves for alle større bygge- og anleggsarbeider og hvis du er usikker bør du kontakte kommunen for å avklare om det vil stilles krav eller ikke. 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Skutertur