Girječálli Marianne Helene Storjord boahtá deike muitalit su girjji birra "Hvisken fra nord - kjærlighet og kulturelle oppdagelser".
Girjjis leat Marianne iežas vásáhusat go bođii Sápmái, go deaivvai sápmelaččaid ja oahpai maid iežas birra olu. Muitalus kultuvrralaš-erohusaid birra, ja šaldi mii huksejuvvo guovtti máilmmi gaskka.
Bures boahtin Sámi giella – ja kulturguovddážii  skábmamánu 30. beaivvi diibmu 18.00

---------------------------------------------------------------------------------------------
Forfatter Marianne Helene Storjord kommer til oss for å fortelle om sin bok "Hvisken fra nord - kjærlighet og kulturelle oppdagelser".
Boken handler om Mariannes reise som en norsk kvinne, med selvoppdagelse og møter med folk fra det urfolkssamiske miljøet. Det er en historie om kultursammenstøt, forskjeller og til slutt broene som kan bygges mellom tilsynelatende forskjellige verdener.
Velkommen til Samisk språk -og kultursenter 30.11.23 kl 18.00
---------------------------------------------------------------------------------