A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Giella Giella
 

Næring og landbruk

Næringsavdelingen (PIU) er bindeledd mellom kommune, næringsliv og tilskuddordninger. Avdelingen er til støtte for næringslivet med gjennomføring av sine planer, samt at avdelingen bistår med informasjon og veiledning i forhold til bedriftsetableringer i Porsanger kommune.  PIU er også en del av Sápmi næringshage som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet. 

Landbruksadministrasjonen i Porsagner kommune har ansvar for næringsutviklings- og forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk. Administrasjonen ligger pr i dag under teknisk avdeling med kontorsted på rådhuset i Lakselv.

Cavgil ustibii Čálit