Veterinærvakt

Etter dyrehelsepersonelloven § 3 a er kommunene pålagt ansvaret for å sikre veterinærvakttjenester i kommunen.

Veterinærvakttjenesten er inndelt i vaktdistrikt. Porsanger kommune er driftsansvarlig kommune for distriktet som består av kommunene Gamvik, Lebesby, Nordkapp og Porsanger. Vaktordningen består av en 4- delt turnus og gjelder for følgende tidsrom:

  • Hverdager (mandag til fredag): Fra kl. 16.00 til 08.00 neste dag
  • Helg (lørdag og søndag): Fra kl. 00.00 til 23.59
  • Helligdager i vakttiden: Fra kl. 00.00 til 23.59

Produksjonsdyrveterinær

Porsanger kommune samarbeider med Lebesby kommune om veterinær for produksjonsdyr/husdyr. I dag har kommunene avtaler med to veterinærer. De utfører veterinærtjenester for produksjonsdyrene i tiden utenom vakttidspunkt.