Tilskudd for kultur, idrett og frivillighet

Tilskuddsportalen I Tilskuddsportalen kan frivillige lag og foreninger som er registrert i Porsanger kommune søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger regionalt, nasjonalt, og også noen nordiske støtteordninger.
 
 
Kulturrådets støtteordninger Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Oversikten viser støtteordninger for mange typer prosjekter og arbeid fra flere finansieringskilder, inkludert Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend.
 
 
Kulturroms tilskuddsordninger Kulturrom fordeler tilskudd til teknisk utstyr og lokaler over hele landet. Konsertscener, kor, korps, teaterlag, bandkollektiv, orkestre, ensembler, arrangører og storband er eksempler på aktører som kan søke tilskudd fra Kulturrom.
 
 
Støtteordning for Inkludering av barn og unge i kulturlivet  Midlene på fem millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter. Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud. 

 

Spillemiddler - Tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.
 
Spillemidler er en viktig finansieringskilde for alle som trenger tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.
Det er en prosess med en del sjekkpunkter man må igjennom for å få ut spillemidler. Les mer om prosessen punkt for punkt her.
 
Vi anbefaler å be om et møte med kommunen, så snart dere har begynt å planlegge for et nytt anlegg.
 
Så snart som mulig: MELD INN ANLEGGET I ANLEGGSREGISTERET
Be om et møte med kommunen for å få gjort dette. I dette møtet kan dere også vite mer om den videre prosessen, tips og råd etc.
 
Innen: ta kontakt med kommunen: INNMELDING AV NYTT PROSJEKT i KOMMUNAL PLAN
Har dere planlagt et nytt prosjekt som ikke er innrullert i kommunens anleggsprogram, må dette meldes inn først. Frist for innmelding er er: ta kontakt med kommunen. 
 
Innen 15. oktober: SØKNAD OM SPILLEMIDDELFINANSIERING
Søknad om spillemidler behandles både i kommunen og fylkeskommunen. Fylkestinget fatter endelig vedtak.