I porsanger kommune er det ordfører som er oppført som veterankontakt. Politisk sekretarat har administrativ støttefunksjon. 

Om du har innspill til veterankontakt i Porsanger kommune kan du sende oss en e-post, eller ringe oss på tlf 78 46 00 00 og spørre etter veterankontakten.