Frivillige organiserer ryddeaksjoner

Marin forsøpling er et globalt problem med store nasjonale og lokale utfordringer. Kildene er mange og årsakene kompliserte. Felles for det hele er at marin forsøpling i all hovedsak er uten en kjent eier. Det er svært sjelden at det er kjent hvem som kastet kannen, tauverket, garnet, isoporkassen eller krabbeteinen.

Miljødirektoratet har etablert en refusjonsordning slik at frivillige organisasjoner kan få dekket utgifter i forbindelse med ryddeaksjoner. Ryddeaksjoner organiseres blant annet av den ideelle foreningen Hold Norge Rent. Du kan lese mer om deres arbeid her.