Hvis du har mottatt nabovarsel som du har merknader til, skal du sende disse til ansvarlig søker eller tiltakshaver innen 14 dager.

Hva inneholder et nabovarsel?

Et nabovarsel inneholder en beskrivelse av hva en nabo planlegger å bygge. I varselet får du en beskrivelse av byggeplanene og hvordan resultatet skal bli.

Det skal være enkelt for deg å vurdere hvordan du blir berørt av byggeplanene.

Må jeg bekrefte at jeg har fått nabovarsel?

Har du fått nabovarselet rekommandert eller via Altinn?

Da trenger du ikke bekrefte at du har fått varselet, fordi naboen allerede kan dokumentere at varselet er sendt til riktig mottaker.

Har du fått nabovarsel på døra, e-post eller sms?

Du må bekrefte skriftlig at du har mottatt varselet slik at naboen kan dokumentere overfor kommunen at du fått det. En automatisk lesebekreftelse fra deg holder ikke.

Hvis du ikke bekrefter skriftlig at du har mottatt varselet, må naboen varsle deg på annen måte.