Besøksadresse

Torget (ved siden av Porsanger museum), Lakselv

Kontaktinformasjon

Fagleder Anneli Naukkarinen e-post: anneli.naukkarinen@porsanger.kommune.no 
Porsanger kvenske språksenter tlf. 41 37 36 09

Bakgrunn for etablering av senteret

Porsanger er et av kjerneområdene for kvensk bosetting i Norge, og har en lang historie som et trekulturelt område for samer, kvener og nordmenn. Porsanger har vært en av foregangskommunene som med hjelp av lokale ildsjeler i det kvenske miljøet har fått i gang tiltak for revitalisering av kvensk språk og kultur. Det omfatter forskjellige tiltak, både innenfor skole- og barnehagesektoren, etablering av kvenske organisasjoner, utgivelse av kvenske læremidler og litteratur, kulturtiltak, skilting med trespråklige stedsnavn, kulturminnedokumentasjon mm.


Til tross for slike tiltak er situasjonen for kvensk språk og kultur likevel svært kritisk. Det er behov for kraftfulle tiltak og et utstrakt samarbeid mellom de kvenske språkmiljøene på tvers av kommunegrenser. Dette prosjektet har et slikt utgangspunkt, og det er et felles initiativ mellom Porsanger kommune og Kvensk institutt. Derfor er det også svært positivt at Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå varsler styrket innsats for vitalisering av kvensk språk. KMDs rapport: Målrettet plan 2017-2021, videre innsats for kvensk språk, gir en god beskrivelse av språkstatus og om behovet for snarlige tiltak. 

 

Visjon og mål

Hovedmål er å vitalisere kvensk språk og identitet i virkeområdet.


Delmål er å etablere et kvensk språksenter og språknettverk som ressursmiljø for vitalisering av kvensk språk og kultur.

 • Språksenteret er et kompetanse- og ressurssenter for å fremme læring og bruk av minoritetsspråk.
 • Språksentrets funksjon er å fremme bruken av områdets og befolkningens minoritetsspråk.

Noen aktiviteter

For barnehager og skoler i Porsanger er det mulig å komme på besøk og bestille forskjellige språkverksteder med ulike temaer knyttet til kvensk språk og kultur i Porsanger. 
Verkstedene varer 45 min. eller 2 x 45 min, og de kan tilpasses ulike aldersgrupper. Verksteder kan gjennomføres på språksenteret, barnehagen eller skolen. 
 
 1. Kväänikansan histooria 1 – Kvenfolkets historie 1
 2. Kväänikansan histooria 2 – Kvensfolkets historie 2
 3. Kväänipuku – Kvendrakten
 4. Tervahauta – Tjærebrenning
 5. Lohipato – Laksestengsel
 6. Jokivenet – Elvebåten
 7. Maapruuki – Jordbruk
 8. Kalanpyytö – Fiske
 9. Elläimet – Dyr
 10. Luonto – Naturen
 11. Villa – Ull
 12. Kvääniruokkaa – Kvensk mat
 13. Kväänikansan päivä – Kvenfolkets dag 16. mars
 14. Kväänin kielipäivä – Kvensk språkdag 26. april
 15. Pääsiäinen – Påske
 16. Joulu – Jul
Språkkurs
 • Språkdusj til småbarn
 • Tilbud til kvensk språkreir
 • ”Tule tieraamhaan” lekegruppe til barn og foreldre sammen (sang og lek)
 • Aktiviteter til skoler og barnehager
 • Kurs til voksne/ foreldre
 • Kurs til besteforeldre
 
Årlige aktiviteter for hele lokalbefolkningen
 • Kvenfolkets dag 16.3.
 • Kvensk språkdag 26.4.
 • Gårdsbesøk på Bjørkås gård på kvensk
 • Stabbursenes, fuglekikking på kvensk
 • Glad Lakselv dager, kvenske aktiviteter
 • Kipparifestivalen, kvenfestivalen i Børselv
 • Skogstur, bærtur (Brennelvdalen)
 • Kulturminnedagene i Porsanger, kvenske kulturminner
 • Tur til Kvensk institutt
 • Joulupuuro/ julegrøt
Andre aktiviteter
 • Språkkvelder
 • Språkkvelder på nett/ skype
 • Litteraturkvelder (Alf Nilsen-Børsskogs sine romaner, Agnes Eriksen)
 • Sangkvelder, musikkvelder, salmesang
 • Forsknings og arkivkvelder (arkivmaterialer, slektsforskning)
 • Filmkvelder (Anstein Mikkelsens arkiv)
Kvenske håndverkskvelder (Myke materialer) 
 • kvendrakten
 • riukulakki
Kvenske håndverkskvelder: 
 • båtbygging
 • tjæremiler
 • håndsaging
 • smedkunst 
 • tømmerbygging
 • snekring
Kvenske historiekvelder