Informasjonsfilm om det utvalgte kulturlandskapet Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune. Musikk: ISÁK med "Elle" og Magnus Vuolab med "Almmiravda". Foto: Jan Helmer Olsen.

Her kan dere se fimen som ble laget til 10 års jubileumet for utvalgte kulturlandskaper i Norge:

Film, klikk her!

Her er noen bildefilmer fra området laget i forbindelse med sommerjobberprosjekt for ungdom juli 2020:

Goarahat - bildefilm.mp4

Trollholmsund - bildefilm.mp4

Trollholmsund parkering før tiltak.mp4

Foto: Porsanger kommeune og I.Golten

 

Videoer på kunnskapsbasen Meron utarbeidet av Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter)