Hva er gårdskart?

Gårdskart viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom. Det er ikke et eget kart, men satt sammen av informasjon fra flere kilder. Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune, og oppdatering pågår kontinuerlig. 
 
Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle. 

Mer om gårdskart kan du lese her.

Her finner du gårdskart

Gårdskart

Tips: Kommunenummeret til Porsanger er 5436.