Kommunen sitter med mye dokumentasjon om din eiendom, ditt bygg og planen for ditt område.

Her er kommunens underleverandører:

Infoland

Proconet

Eiendomsinformasjon (matrikkelbrev)

Matrikkelbrevet inneholder alle opplysninger som er registrert i eiendomsregisteret(matrikkelen). Dette er informasjon om opprettelse, endringer av eiendom og bygningsinformasjon - godkjenningsdato, etasjer, areal, adresse og liknende.

Hvis du vil finne eier og hva som er tinglyst på en eiendom, kan du finne informasjonen på kartverkets nettsider:

Se eiendom – Kartverket

Trenger du mer informasjon om en eiendom, for eksempel eiendomskart med koordinater, godkjente bygningstegninger eller annen meglerinformasjon, kan du kjøpe eiendomsmeglerpakke. 

Infoland

Plan

En kan finne en god del informasjon om aktuell eiendom og hva som kan bygges i kartet: Kommunekart

Kommunen har desverre ikke fått digitalisert alle reguleringsplanene, men man kan se hvilken reguleringsplan som gjelder for aktuell eiendom på Seplan.

Reguleringsplanene kan man få tilsendt ved forespørsel dersom man ikke finner de på Planportalen

 

Nabovarsel

Nabovarselet skal sendes til naboene før en søker om byggetillatelse. Kvittering for nabovarselet skal fylles ut av den som søker og sendes til kommunen sammen med byggesøknaden.

Skjemaer for nabovarsling og digitale nabovarslingsløsninger finnes her.

Naboliste kan også bestilles via Infoland.