Start med å undersøke plangrunnlaget for din eiendom. Det kan her være begrensninger som har betydning for ditt tiltak, eksempelvis arealformål, grad av utnytting, byggegrenser, størrelse og utforming.

Kart og planer

Du kan finne en god del informasjon om din eiendom og hva du kan bygge i kartet: 

Kommunekart

Vi har desverre ikke fått digitalisert alle reguleringsplanene, men du kan se hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen din på Seplan.

Reguleringsplanene kan du få tilsendt ved forespørsel dersom du ikke finner de på Planportalen.