Om prosjektet

Det gjenstår omlag 300-350 lysarmaturer å skifte fra HQL til LED. Porsanger kommune tar sikte på å få dette utført i løpet av 2024.

Fremdrift

Anbudsrunde er ferdig. Oppstart på kontraktsarbeider i starten av 2024 med sikte på ferdigstillelse i mai.

Kostnadsramme

Omkring kr. 2.000.000,-

Hvem utfører prosjektet for kommunen

Utførende entreprenør er Gagama Elektro AS.