Om prosjektet

Det gjenstår omlag 300-350 lysarmaturer å skifte fra HQL til LED. Porsanger kommune tar sikte på å få dette utført i løpet av 2023.

Fremdrift

Anbudsgrunnlag er under arbeid. Tar sikte på ferdigstillelse i løpet av 2023.

Kostnadsramme

Omkring kr. 2.000.000,-

Hvem utfører prosjektet for kommunen

Rambøll er engasjert som konsulent. Utførende entreprenør blir valgt etter konkurranseutsetting av mengdebeskrivelse.