Før du setter i gang et byggeprosjekt, er det viktig at du forstår regelverket.

Kommunen kan kun svare på generelle spørsmål om byggereglene. 

I tillegg til informasjon her på våre nettsider, finner du mye informasjon på nettsiden til 

Direktoratet for Byggkvalitet 

Byggesaksavdelingens rolle

Byggesaksavdelingen er pliktig til å gi generell veiledning
Kommune veileder deg om reglene i plan- og bygningsloven. Mange tror at kommunen skal hjelpe med alle de ulike sidene i en byggesaksprosess.

Som myndighet skal kommunen behandle søknader. Derfor kan ikke kommunen hjelpe til med å prosjektere, søke om eller gjennomføre tiltaket.

Hvis du trenger hjelp til byggesaksprosessen, må du kontakte en privat aktør
Det kan være en arkitekt, entreprenør, byggteknisk rådgiver eller liknende. Trenger du råd om tekniske løsninger eller juridisk bistand, bør du kontakte en byggteknisk konsulent eller en advokat.

Som offentlig myndighet har ikke kommunen lov å anbefale noen private aktører. 

Når bør du kontakte kommunen?

Det er din oppgave å vurdere om tiltaket etter byggesaksregelverket er søknadspliktig og om det faktisk er mulig å gjennomføre. Hvis du for eksempel bor i rekkehus, hensynssone eller strandsonen kan regelverket være vanskelig å vurdere.

I slike tilfeller kan du kontakte oss skriftlig så kommunen kan ta en konkret vurdering av det du planlegger.  

Før du kontakter byggesaksavdelingen

Før du tar kontakt med kommunen, bør du ha klar informasjon om byggetiltaket. Det kan være kart, tegninger, skisser eller en klar beskrivelse av spørsmålene du ønsker svar på.

Husk at jo bedre informasjon kommunen får, desto bedre veiledning kan kommunen gi. Ofte kan det besvares på telefon. 

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte med byggesak for gjensidig å informere om et prosjekt og hvilke regler som er førende. Det gjelder spesielt større eller kompliserte tiltak der regelverket kan være noe krevende å forstå.

Før forhåndskonferansen må du sende kommunen de konkrete spørsmålene du lurer på, samt tegninger, kart og den dokumentasjonen kommunen trenger for å svare på disse spørsmålene.

Bestill forhåndskonferanse
Ofte kan spørsmålene du har besvares på e-post, i brev eller på telefon som forespørsel.

Forhåndskonferanse kan du booke her

Hva kommunen ikke kan svare på

Byggesaksavdelingen kan ikke forhåndsgodkjenne søknader.

Kommunen kan heller ikke på forhånd svare på utfallet av en dispensasjonssøknad eller klage.