Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Barnevernet i Porsanger holder til i 1. etg. på rådhuset.

Leder for tjenesten er Ann Helen Blix Smikop som treffes på tlf. 45 61 93 24.

Beredskapsvakt – Barneverntjenesten i Porsanger

Fra 01.01 har Porsanger kommune barnevernfaglig beredskapsvakt utenom kontortid på tlf. 40 00 21 19. Beredskapsvakten samarbeider med legevakt, politi og evt andre etter behov.
 
Beredskapsvaktens formål er: 
Barnevernfaglig kompetanse er tilgjengelig for alle barn, unge, familier og samarbeidspartnere i kommunen. Dette uavhengig av tidspunkt på døgnet, I tilfeller hvor barn befinner seg I situasjon som omhandles av barneverntjenestelovens bestemmelser.
 
Ved henvendelser skal beredskapsvakten:
Avklare hvem innringer er, hva situasjonen er, og om henvendelsen faller inn under barneverntjenestelovens bestemmelser
Avklare om dette er en akuttsituasjon som krever utrykning eller om det kan vente til neste ordinære arbeidsdag