Dette skal du ha på plass før du melder inn et arrangement:

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, adresse og navn på den som er ansvarlig.
  • Risikoanalyse. Denne skal kartlegge hva som kan gå galt, hvordan det skal forhindres og hvilke tiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe skjer.
  • Beskrivelse av stedet arrangementet skal foregå, og tilhørende installasjoner eller utstyr. Dette kan være alarm- og lydanlegg, slukkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
  • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør fastsettes av fagfolk.
  • Prosedyrer for evakuering.
  • Oversikt over sikkerhetspersonell – antall, rutiner og ansvar.
  • Du må være sikker på at stedet eller området er tilrettelagt for at brannvesenet kan komme fram.
  • Du må vite hva du skal bruke av brannfarlige varer. Dette kan være fyrverkeri eller propan.
  • Det er viktig at du melder fra om arrangementer i god tid – minst to uker i forveien.