Om prosjektet

Kumrehabilitering går ut på å fornye vann og avløpskummer. Per i dag går både vann- og avløpsledning i den samme kummen i mange områder. Dette er ugunstig, spesielt med tanke på HMS. Noen av vannarmaturene som er nede i kummene er så gamle at kommunen sliter med å få stengt av vannet ordentlig, samt at det er utfordrende å bruke til for eksempel brannvannsuttak. Vi vil fornye kummer på strategiske plasser, spesielt med tankte på stengemuligheter for vann, dette så færrest mulig skal bli uten vann hvis noe skulle skjer som krever at vi må stenge vannet. 

Ved kumrehabilitering vil de husstandene som berøres bli varslet i forkant. Kommunen er avhengig av å stenge vannet for å få utført et kumbytte. Man må regne med at vannet kan bli borte i noen timer mens koblingen pågår. Er kum lokalisert i veibane, må det regnes med redusert framkommelighet så lenge arbeidene pågår.

Fremdrift

Kartleggingsarbeid igangsatt.

Hvem utfører prosjektet for kommunen

Arbeider må konkurranseutsettes.