Skorstein/pipe

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en pipe/skorstein.