Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk

Lag og foreninger

Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Andre tjenester tilknyttet undervisning

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Diverse

Drift av kulturhistoriske museer

Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet

Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs

Undervisning innen idrett og rekreasjon

Yrkessammenslutninger

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk